Www datingstream eu onecare circle not updating

Saksbehandlingstiden tar i dag inntil fire måneder, men målet er å få den ned. Om et halvt til ett år vil de fleste være velbevandret innen det nye regelverket.

Det er godt orienterte pensjonister som nå drar til Spania, sier Bernard Geicke.

Heller ikke behandling eller undersøkelse som forutsetter ressurser, utstyr eller kompetanse som normalt forbindes med sykehusbehandling. – Det er ikke gitt detaljerte retningslinjer om dette, og det er en utfordring for oss som forvaltning og for dem som skal bruke ordningen.

Hvis for eksempel planlagt kirurgi krever et backingsystem (intensivfunksjoner) om noe skulle gå galt, da blir nok beløpet ikke refundert.

Noe en er redd for med det nye regelverket er at pasientstrømningen vil kunne undergrave det tilbudet en har i hjemlandet. Folk skal ha rett til å dra ut, men landene ønsker en visskontroll.

Folks rett til å dra ut skyldes helsepolitiske spørsmål i EU.

Det nye regelverket skiller ikke mellom offentlig og det private.

Det gis kun refusjon for helsehjelp som en ville fått dekket (helt eller delvis) dersom hjelpen var mottat i Norge.

Vi har til tider trøbbel med å tolke regelverket, så da er det ikke så rart at vanlig folk har det, sierdirektøren.

Han forteller at den nye ordningen gjør det slik at en nå kan reise ut av Norge for en planlagt behandling, mens før måtte behovetvære oppstått på reisen.

Search for www datingstream eu:

www datingstream eu-69www datingstream eu-9www datingstream eu-9

Refusjonen begrenses til det beløpet tilsvarende helsehjelp ville kostet det offentlige i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “www datingstream eu”